Postgrau en Cultura de la Pau y Transformació social: Aplicacions pràctiques

Imatge del cartell del postgrau de cultura de la pau, un colom blanc amb la branca l'olivera vola sobre unes mans que representen un tronc s'un arbre amb fulles multicolor

En un món en què creixen els contactes entre persones i grups de diverses identitats i cultures, és més necessari que mai comptar amb eines pràctiques per a la construcció de la convivència social. Davant els escenaris de conflicte social, creix la importància de fomentar el coneixement i la utilització de diversos mètodes de resolució pacífica de conflictes i diferents mètodes de diàleg en un marc d’interculturalitat cada vegada més extens. Amb una visió global, és possible apropar-nos a la cohesió social, aconseguint la col·laboració responsable dels agents socials i un salt qualitatiu de la democràcia i llibertat corresponsable.

El postgrau en Cultura de la Pau y Transformació social: Aplicacions Pràctiques brinda les eines teòriques i pràctiques a aquelles persones que volen construir una convivència social basada en una cultura de pau, edificar un món en què prevalguin valors, actituds i comportaments que es proposin transformar els diferents tipus de violència i busquin gestionar els conflictes mitjançant el diàleg, la mediació, la negociació i altres mètodes de resolució pacífica de conflictes entre les persones, els grups i les nacions.

Es tracta d’una formació acadèmica 100% on-line impartida per la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU i organitzada conjuntament amb la Universitat de Barcelona a través de l’Institut de Formació Continua IL3.

Dissenyat segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior, és equivalent a 30 crèdits ECTS i validat com a formació contínua pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

A més, en aquesta nova edició s’han incorporat nous continguts, potenciant de manera transversal els continguts i les competències en mediació, resolució pacífica de conflictes, justícia transicional i restaurativa i la facilitació de diàlegs, especialment, diàlegs apreciatius.

 

Objectius del Postgrau

 • Aportar a l’alumnat una base teòrica en matèria de cultura de la pau, interculturalitat, convivència social, mediació i altres mètodes de resolució pacífica de conflictes.
 • Oferir un ampli ventall d’aplicacions pràctiques per solucionar problemes de pau i convivència en l’àmbit social.
 • Dotar de les capacitats necessàries als participants per implementar en la societat les aplicacions pràctiques estudiades.

 

Destinataris

Aquest postgrau interdisciplinar està pensat per:

 • Agents socials que s’enfronten cada dia als conflictes originats per la convivència social en tots els seus nivells: educadors, mestres, professors, psicòlegs, personal sanitari, treballadors socials, juristes, responsables d’entitats no lucratives i ONGs.
 • Persones que, per la seva feina a l’administració, ja sigui en ajuntaments, diputacions o d’altres administracions, han de donar resposta a situacions de violència i falta de cohesió social.
 • Graduats o llicenciats en estudis com Humanitats, Filosofia, Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Història i Geografia.
 • Totes aquelles persones interessades a especialitzar-se en temes referents a la construcció d’una cultura de la pau en els diferents àmbits de la societat.

 

Sortides professionals

La societat actual requereix professionals amb capacitats de comunicació i gestió de conflictes diferents de les preparades fins ara. Més enllà dels aspectes econòmic, jurídic i psicològic, el Postgrau et permetrà assumir reptes professionals que requereixin comprendre la complexitat del nostre context des d’una visió interdisciplinària.

Entra d’altres, podràs aplicar els aprenentatges del Postgrau en àmbits com:

 • Mediació social intercultural, prevenció, gestió i resolució pacífica de conflictes.
 • Facilitació de diàlegs.
 • Educació intercultural i educació per la pau.
 • Disseny, assessoria, gestió i avaluació de projectes interculturals i de cohesió social.
 • Promoció i defensa de la cultura de la pau, cohesió social i diàleg intercultural.
 • Cooperació al desenvolupament.
 • Comunicació, campanyes de sensibilització.
 • Gestió de relacions interculturals en zones de gran flux migratori.
 • Centres i iniciatives de memòria històrica i propostes de transformació d’abusos del passat.
 • Investigació i docència.

Presentació online sense compromís

El 29 de maig a les 16h organitzem una presentació online per conèixer de primera mà els professors del Postgrau en Cultura de la Pau, cohesió social i diàleg intercultural. Resoldrem en directe tots els dubtes que puguis tenir.

 

Vols més informació del Postgrau?

Omple el formulari i t’enviarem tota la informació del curs 2020-2021.

   

  Programa del Postgrau

  1. Superació d’abusos del passat: transmissió de resentiment, resolució pacífica de conflictes i convivència social

  – Obstacles a la convivència social
  – Els ressentiments: obstacles invisibles
  – La construcció de la convivència social: mediació i resolució pacífica de conflictes
  – La memòria històrica i la convivència social

  2. El paper de la identitat en escenaris de conflicte social

  – Identitats inclusives i/o excloents
  – Convivència intercultural i mediació intercultural i comunitària
  – La llibertat social corresponsable
  – La responsabilitat històrica

  3. Cap a la cohesió social

  – La responsabilitat dels agents socials
  – Límits i possibilitats de la democràcia
  – Els drets de les generacions futures – Facilitació de diàlegs

  4. Treball final

  – Elaboració del Treball final del Postgrau i presentació davant el tribunal.

  El programa inclou treballs pràctics que s’hauran de dur a terme en centres i projectes que tinguin com a missió la construcció de la pau, el respecte dels drets humans i la memòria històrica.

  Pots descarregar el programa complet del curs a continuació: Programa del Postgrado en Cultura de la Paz, Cohesión Social y Diálogo Intercultural: Aplicaciones Prácticas (2020-2021)

   

  “La meva experiència en el postgrau ha estat molt bona. En tota formació universitària hauria d’haver-hi estudis respecte a la Cultura de la Pau. Aquest seria un complement fonamental per formar a bons professionals que podrien adquirir habilitats i coneixements, més enllà dels requisits tècnics, que els permeti valorar la repercussió i l’impacte de la seva feina”

  Noemí S. – Exalumna

  “Respecte al nivell de continguts i metodologia, em va agradar com des del postgrau s’anima al pensament, com relaciona temes actuals amb les motivacions intrínseques dels éssers humans, com qüestiona els nostres actes i, sobretot, com un aprèn a analitzar i a entendre la posició del contrari. La responsabilitat per l’altre i, per tant, per la nostra societat, és un dels conceptes que més valoro del postgrau, una aportació, més que de coneixements, de valors”

  Eva B. – Exalumna

   

  Competències

  • Capacitat d’anàlisi de la realitat social
  • Capacitat de comprensió d’un conflicte
  • Capacitat per aplicar els coneixements teòrics a la pràctica
  • Capacitat de síntesi i redacció
  • Capacitat d’organització i planificació
  • Capacitat d’identificar elements que obstrueixin la construcció de pau i del diàleg intercultural
  • Capacitat de treballar en equips interdisciplinaris
  • Autolideratge

  Quadre Docent

  Direcció

  Dra. Begoña Román Maestre Doctora en Filosofia i professora d’ètica de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Presidenta del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya.

   

  Coordinació acadèmica

  Sra. Marta Miquel Grau Experta Universitària en Project Management Online.

   

  Quadre docent

  Sr. Jordi Palou Loverdos Advocat especialitzat en drets humans i justícia transicional. Mediador i consultor nacional i internacional en resolució pacífica de conflictes. Facilitador principal del Diàleg IntraRwandes. Director de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU.

  Sr. Jordi Cussó Porredón Economista. President de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU.

  Dr. Francesc Torralba Roselló Doctor en Filosofia i Teologia. Director de la càtedra ETHOS de la Universitat Ramón Llull dedicada a l’ètica de les organitzacions. Vicepresident de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU.

  Sra. Gemma Manau Llicenciada en Química. Vice-directora de l’Institut de la Pau JTC de Portugal.

  Sr. David Martínez García Economista. Soci fundador i Director general d’Addvante: economistes i advocats. Expert en resolució de conflictes en l’àmbit laboral.

  Sr. Alfredo Fernández Periodista. Ha exercit com docent i investigador universitari. Conductor de programes de ràdio.

  Dra. Assumpta Sendra Mestre Periodista. Professora de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Ramón Llull. Directora de la Revista RE de pensament i opinió.

  Sra. Maria Viñas Pich Treballadora social. Patrona delegada de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU. Vicepresidenta de la Fundació Maria Raventós.

  Matriculació i programa de beques

  El preu de la matrícula és de 1.600 euros.

  Per la reserva de plaça s’ha d’abonar el 10% del preu de la matrícula abans del 25 d’octubre de 2020.

  Les matriculacions de pagament únic i complet realitzades abans del 15 de juny gaudiran d’un descompte del 15% (no acumulable a altres descomptes).

  Les inscripcions són obertes fins al 31 d’octubre de 2020 i la matrícula pot abonar-se amb un pagament únic (que inclou un 10% de descompte) o a través del pagament fraccionat en 3 quotes (sense el 10% de descompte). En el cas de formar part d’algun dels col·lectius amb dret a descompte (discapacitat física del 33%, membres de família nombrosa i víctimes de violència de gènere o de terrorisme), en el pagament fraccionat s’aplicaria una reducció de la matrícula del 5%.

  La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU ofereix un programa de beques per a la realització del Postgrau en Cultura de la Pau, Cohesió Social i Diàleg Intercultural: Aplicacions Pràctiques edició 2020-2021 amb la finalitat de sufragar algunes despeses derivades de la matrícula i donar suport i facilitar l’accés a aquelles persones que tenen interès a seguir-se formant.

  Si t’agradaria saber més sobre el nostre programa de beques, escriu-nos a formacion@cartadelapaz.org.

  AlumniPaz

  Els exalumnes del Postgrau en Cultura de la Pau, Cohesió Social i Diàleg Intercultural poden gaudir del grup AlumniPaz on continuen gaudint d’invitacions a actes relacionats amb la cultura de la Pau, borsa de treball i activitats per continuar la serva formació.

   

  Matricula’t al Postgrau en Cultura de la Pau, Cohesió Social i Diàleg Intercultural: Aplicacions Pràctiques

   Omple el formulari i t’enviarem tota la informació pel curs 2020-2021.

    

   Política de privacitat i protecció de dades

   La Fundació Privada Carta de la Pau dirigida a l’ONU i la Fundació Privada Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) compleixen íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

   La Fundació Privada Carta de la Pau dirigida a l’ONU i la Fundació Privada Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) han adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

   Quan sigui sol·licitat omplir un formulari en què es recullin dades de caràcter personal, s’informarà a l’usuari de la identitat i les dades del responsable del tractament de dades i del delegat de protecció de dades, de la finalitat i de la base jurídica del tractament, dels destinataris de les dades, en el seu cas, de les transferències internacionals de dades, en el seu cas, dels terminis de conservació de les dades i de la facultat de l’usuari d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, del dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control i de l’existència de decisions automatitzades, en el seu cas. Les dades personals recollides només seran tractades i/o cedides amb l’expressada finalitat, i sempre sota el consentiment de l’usuari.

   Per més informació sobre les garanties a la privacitat, l’usuari pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de la Fundació Privada Carta de la Pau dirigida a l’ONU en la següent adreça: Av. Vallvidrera, 20 (08017 – Barcelona, Espanya)), o a l’adreça electrònica rbuisan@cartadelapau.org.

   Per a que la informació que contenen els nostres arxius sigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres usuaris que ens comuniquin, amb la major brevetat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.